Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Matura - odsetek zdanych egzaminów

termin majowy, egzaminy pisemne
matura_zdawalnosc_egzaminow_porwnanie_lat.gif

Zdawalność matury w 2018 roku


Spośród absolwentów z 2018 r., którzy w maju przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, świadectwo dojrzałości uzyskało 79,7% zdających.

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

247840

100%

w tym:

osób, które zdały egzamin

197416

79,7%

osób, które miały prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br.

36715

14,8%

osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

13709

5,5%Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Akademia-Ignatianum-w-Krakowie_220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 01
miniatura
Polityka Prywatności