Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

Liczba maturzystów w Polsce (maj)


liczba_maturzystow_w_Polsce.gif

Liczba zdających maturę w maju 2019

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło 247 230 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 156 352 osoby z liceów ogólnokształcących, a 90 878 osób z techników.

Liczba zdających maturę w maju 2018

Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 158 979 osoby z liceów ogólnokształcących, a 89 043 osób z techników.

Do egzaminu przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo we wcześniejszych latach, a w maju 2018 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo
uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Liczba zdających maturę w maju 2017

Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło 258 030 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 165 903 osoby z liceów ogólnokształcących, a 92 127 osób z techników.

Do egzaminu przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo we wcześniejszych latach, a w maju 2017 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Liczba zdających maturę w maju 2016

Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło 258 372 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 170 158 osób z liceów ogólnokształcących, a 88 214 osób z techników.

Do egzaminu przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo we wcześniejszych latach, a w maju 2016 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Liczba zdających maturę w maju 2015

Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 275 568 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 175 832 osoby w formule od roku 2014/2015, a 99 736 osób w formule do roku 2013/2014.

Do egzaminu przystąpiło 181 322 absolwentów liceów ogólnokształcących, 92 082 − techników, 338 − liceów profilowanych, 143 − liceów uzupełniających oraz 1 683 absolwentów, którzy ukończyli technika uzupełniające.

Do egzaminu przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo we wcześniejszych latach, a w maju 2015 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - 3
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 03
miniatura
Polityka Prywatności