aplikacja Matura google play app store

Liczba maturzystów w Polsce

liczba-maturzystow-w-Polsce.png
Spis treści

Liczba zdających maturę w maju 2022

Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2022 roku przystąpiło 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: 164 276 osób z liceów ogólnokształcących, 103 595 osób z techników i 386 absolwentów branżowych szkół II stopnia, oraz 34 absolwentów – obywateli Ukrainy.

Wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości obowiązkowo zdawali egzamin pisemny z następujących przedmiotów: język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny.
Język angielski jako przedmiot obowiązkowy zdawały 257 952 osoby, język niemiecki – 7 980, język rosyjski – 2 753, język francuski – 516, język hiszpański – 602, język włoski – 139 osób.

Do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 59 625 osób. Na zdawanie egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zdecydowało się 74 704 maturzystów.

Maturę z geografii zdawało 60 063 osoby, z biologii 43 997 osób, z chemii 24 625 osób a z fizyki 18 934 osoby.

Liczba zdających maturę w maju 2021

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 roku (w maju) przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Do egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2021 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Liczba zdających maturę w czerwcu 2020

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 roku (w czerwcu) przystąpiło 259 272  absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. W tym 160 954 z LO oraz 98 318 z technikum.

Do egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Liczba zdających maturę w maju 2019

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło 247 230 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 156 352 osoby z liceów ogólnokształcących, a 90 878 osób z techników.

Do egzaminu maturalnego w terminie głównym przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych.

Liczba zdających maturę w maju 2018

Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 247 840 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 158 979 osoby z liceów ogólnokształcących, a 89 043 osób z techników.

Do egzaminu przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo we wcześniejszych latach, a w maju 2018 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo
uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Liczba zdających maturę w maju 2017

Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło 258 030 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 165 903 osoby z liceów ogólnokształcących, a 92 127 osób z techników.

Do egzaminu przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo we wcześniejszych latach, a w maju 2017 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Liczba zdających maturę w maju 2016

Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło 258 372 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 170 158 osób z liceów ogólnokształcących, a 88 214 osób z techników.

Do egzaminu przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo we wcześniejszych latach, a w maju 2016 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Liczba zdających maturę w maju 2015

Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 275 568 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 175 832 osoby w formule od roku 2014/2015, a 99 736 osób w formule do roku 2013/2014.

Do egzaminu przystąpiło 181 322 absolwentów liceów ogólnokształcących, 92 082 − techników, 338 − liceów profilowanych, 143 − liceów uzupełniających oraz 1683 absolwentów, którzy ukończyli technika uzupełniające.

Do egzaminu przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo we wcześniejszych latach, a w maju 2015 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Polityka Prywatności