Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wyniki maturalne z języka angielskiego
(matura w maju)

Matura - majjęzyk angielski, pp - zdającyjęzyk angielski, pp - średniajęzyk angielski, pp - % niezdanychjęzyk angielski, pr - zdającyjęzyk angielski, pr - średnia
Wyniki z matury 2019234 347726147 47456
Wyniki z matury 2018231 843734139 17057
Wyniki z matury 2017237 222715131 83960
Wyniki z matury 2016234 554 715124 88655
Wyniki z matury 201524892572610503263
Wyniki z matury 2014265 66969879 73666
Wyniki z matury 2013292 92768580 61967
Wyniki z matury 2012298 03568974 78164
Wyniki z matury 2011308 18070558 76170
Wyniki z matury 2010310 067621454 28968
Wyniki z matury 2009282 985591445 29874
Wyniki z matury 2008611070


Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
220x300_ogolny_WSPIA.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Klaudia Małolepsza
miniatura UTH 21
miniatura WSPiA
Polityka Prywatności