dlamaturzysty.info

Informacje o wynikach z matury

Informacje o wynikach z matury przeprowadzonej w terminie głównym (w czerwcu) 2020 r.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 roku (w czerwcu) przystąpiło 259 272 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z:
(a) języka polskiego,
(b) matematyki oraz
(c) wybranego języka obcego nowożytnego.
Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Do egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych:

259 272

w tym:
z LO: 160 954 (100%)
z Technikum: 98 318 (100%)

Osoby, które zdały egzamin:

191 734 (74%)

w tym:
z LO: 130 571 (81,1%)
z Technikum: 61 163 (62,2%)

osoby, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego (8 września br.):

44 638 (17,2%)

w tym:
z LO: 20 156 (12,5%)
z Technikum: 24 482 (24,9%)

osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu:

22 900 (8,8%)

w tym:
z LO: 10 227 (6,4%)
z Technikum: 12 673 (12,9%)

Wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w „Formule 2015” (wszystkie typy szkół)

Przedmiot

Poziom

Liczba

zdających *

Średnia (%)

Odsetek

sukcesów **

język polski

P

260324

52

92%

R

58095

57


język białoruski

P

156

71

99%

R

16

99


język litewski

P

20

81

100%

R

20

84


język ukraiński

P

67

78

100%

R

28

76


matematyka

P

260150

52

79%

R

71929

34


język angielski

P

244808

71

92%

R

157839

56


język francuski

P

520

84

98%

R

917

60


język

hiszpański

P

615

75

95%

R

985

55


język niemiecki

P

10380

55

86%

R

6153

56


język rosyjski

P

3517

60

84%

R

2217

67


język włoski

P

174

79

94%

R

389

71


biologia

R

44924

43


chemia

R

25012

38


filozofia

R

1464

37


fizyka

R

21079

34


geografia

R

68697

21


historia

R

19049

33


historia muzyki

R

453

50


historia sztuki

R

3382

41


informatyka

R

8767

29


język

kaszubski

R

32

63


język łaciński i kultura antyczna

R

210

48


wiedza o społeczeństwie

R

17073

29
* Dane dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów.
** Dane dotyczą wyłącznie tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

wstępne wyniki, informacja z CKE (pdf) »
Polityka Prywatności