aplikacja Matura google play app store

Informacje o wynikach z matury

Wyniki z matury - maj 2022


Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2022 roku (w maju) przystąpiło 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia) oraz 34 absolwentów – obywateli Ukrainy.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2022 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: (a) języka polskiego, (b) matematyki oraz (c) wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Po raz pierwszy w 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia (z 2022 r.), którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. W 2022 r. część ustna była przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy musieli przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub przystąpienie do części ustnej egzaminu stanowiło element realizacji porozumienia międzynarodowego.

Do egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2022 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2022 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.


Wszyscy zdający

w tym:

absolwenci LO

absolwenci technikum

absolwenci branżowej szkoły II stopnia

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

268257

100%

164276

100%

103595

100%

386

100%

w tym:

osób, które zdały egzamin

209837

78,2%

138045

84,0%

71713

69,2%

79

20,5%

osób, które mają prawo

przystąpienia do egzaminu poprawkowego (23 sierpnia br.)

41587

15,5%

18675

11,4%

22782

22,0%

130

33,6%

osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

16 833

6,3%

7 556

4,6%

9 100

8,8%

177

45,9%Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego (wszystkie typy szkół)

Przedmiot

Poziom egzaminu

Liczba zdających

Minimum

Maksimum

Mediana

Średnia

Odchylenie standardowe

Odsetek sukcesów

język polski

P

270044

0

100

54

54

16

95%

język polski

R

59625

0

100

58

55

25


język białoruski

P

129

6

100

70

71

17

99%

język białoruski

R

16

95

100

100

100

1


język litewski

P

21

36

92

78

74

14

100%

język litewski

R

20

0

100

88

82

23


język ukraiński

P

59

28

96

76

72

15

98%

język ukraiński

R

33

0

100

78

71

25


matematyka

P

269898

0

100

58

58

26

82%

matematyka

R

74704

0

100

26

33

29


język angielski

P

257952

0

100

86

76

24

94%

język angielski

R

181661

0

100

68

63

26


język francuski

P

516

18

100

86

81

19

98%

język francuski

R

774

8

100

64

61

24


język

hiszpański

P

602

6

100

84

77

20

95%

język

hiszpański

R

1126

4

100

52

52

26


język niemiecki

P

7980

4

100

52

57

25

86%

język niemiecki

R

5078

0

100

52

52

27


język rosyjski

P

2753

8

100

74

68

27

89%

język rosyjski

R

2576

0

100

90

79

24


język włoski

P

139

16

100

86

77

24

93%

język włoski

R

332

4

100

74

68

26


biologia

R

43997

0

100

38

43

23


chemia

R

24625

0

100

30

37

26


filozofia

R

1238

0

100

36

39

28


fizyka

R

18934

0

100

32

37

26


geografia

R

60063

0

100

38

40

21


historia

R

18442

0

100

34

38

24


historia muzyki

R

309

0

100

32

38

28


historia sztuki

R

3495

0

100

37

39

25


informatyka

R

9248

0

100

34

40

27


język kaszubski

R

29

11

98

67

61

25


język łaciński i kultura antyczna

R

153

0

100

37

48

35


WOS

R

16297

0

100

23

30

24
Wyniki maj 2021

Informacje o wynikach z matury przeprowadzonej w terminie głównym.


Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 roku (maj) przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2021 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: (a) języka polskiego, (b) matematyki oraz (c) wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych nie mieli również obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Do egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2021 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.


Wszyscy zdający

w tym:

abs. LO

abs. technikum

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

273419

100%

167504

100%

105915

100%

w tym:

osób, które zdały egzamin

203593

74,5%

135736

81,0%

67857

64,0%

osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego (24 sierpnia br.)

48366

17,7%

22037

13,2%

26329

24,9%

osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

21460

7,8%

9731

5,8%

11729

11,1%


Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w „Formule 2015” (wszystkie typy szkół)

Przedmiot

Poziom
egz.

Liczba
zdających

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek

sukcesów

Min.

Maks.

Mediana

Średnia

Odchylenie

standardowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

język polski

P

274261

0

100

57

55

18

93%

R

56793

0

100

53

49

26


język białoruski

P

156

30

100

66

67

18

100%

R

21

100

100

100

100

0


język litewski

P

23

54

96

74

75

10

100%

R

19

38

100

83

79

17


język ukraiński

P

63

50

100

86

83

11

100%

R

22

8

100

74

65

27


matematyka

P

274 141

0

100

56

56

27

79%

R

74095

0

100

26

31

25


język angielski

P

259461

2

100

88

76

25

94%

R

157421

0

100

70

65

25


język francuski

P

502

14

100

88

82

18

97%

R

800

0

100

68

64

22


język

hiszpański

P

713

10

100

84

76

22

96%

R

1094

6

100

64

60

25


język niemiecki

P

9840

0

100

56

58

26

85%

R

4993

4

100

60

58

26


język rosyjski

P

3429

8

100

68

68

26

92%

R

2078

6

100

88

76

25


język włoski

P

156

14

100

92

81

22

96%

R

364

4

100

82

72

26


biologia

R

43779

0

100

28

33

21


chemia

R

25563

0

100

28

35

27


filozofia

R

1345

0

100

20

29

30


fizyka

R

19665

0

100

30

37

28


geografia

R

52616

0

100

28

33

20


historia

R

17222

0

100

32

37

24


historia muzyki

R

367

0

100

38

45

31


historia sztuki

R

3282

0

100

42

44

26


informatyka

R

8834

0

100

34

38

28


język

kaszubski

R

16

27

100

60

61

26


język

łemkowski

R

2

78

100

89

89

16


język łaciński i kultura antyczna

R

176

3

100

43

49

35


WOS

R

15253

0

100

22

28

22Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów liceum ogólnokształcącego przystępujących do egzaminu maturalnego w „Formule 2015”

Przedmiot

Poziom

egz.

Liczba

zdających

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek

sukcesów

Min.

Maks.

Mediana

Średnia

Odchylenie

standardowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

język polski

P

168048

0

100

60

58

17

94%

R

46063

0

100

53

52

25


język białoruski

P

156

30

100

66

67

18

100%

R

21

100

100

100

100

0


język litewski

P

23

54

96

74

75

10

100%

R

19

38

100

83

79

17


język ukraiński

P

63

50

100

86

83

11

100%

R

22

8

100

74

65

27


matematyka

P

167989

0

100

64

62

27

84%

R

47734

0

100

38

40

25


język angielski

P

159406

6

100

94

82

23

96%

R

108534

0

100

76

70

24


język francuski

P

489

16

100

88

83

17

98%

R

773

0

100

68

64

22


język

hiszpański

P

668

10

100

84

78

21

97%

R

1011

6

100

64

61

24


język niemiecki

P

5374

10

100

70

67

26

90%

R

3790

6

100

66

64

25


język rosyjski

P

1904

12

100

82

74

25

94%

R

1411

10

100

88

77

24


język włoski

P

137

14

100

90

79

23

95%

R

316

4

100

82

72

26


biologia

R

37417

0

100

32

36

21


chemia

R

23507

0

100

32

37

27


filozofia

R

985

0

100

30

36

31


fizyka

R

13 878

0

100

42

45

28


geografia

R

32 086

0

100

37

39

21


historia

R

14 455

0

100

36

39

24


historia muzyki

R

311

0

100

50

51

30


historia sztuki

R

2834

0

100

47

47

25


informatyka

R

4106

0

100

46

48

28


język

kaszubski

R

11

27

100

68

62

29


język

łemkowski

R

2

78

100

89

89

16


język łaciński i kultura antyczna

R

167

3

100

47

51

34


WOS

R

12 735

0

100

23

31

23

Wyniki czerwiec 2020

Informacje o wynikach z matury przeprowadzonej w terminie głównym (w czerwcu) 2020 r.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 roku (w czerwcu) przystąpiło 259 272 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z:
(a) języka polskiego,
(b) matematyki oraz
(c) wybranego języka obcego nowożytnego.
Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Do egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych:

259 272

w tym:
z LO: 160 954 (100%)
z Technikum: 98 318 (100%)

Osoby, które zdały egzamin:

191 734 (74%)

w tym:
z LO: 130 571 (81,1%)
z Technikum: 61 163 (62,2%)

osoby, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego (8 września br.):

44 638 (17,2%)

w tym:
z LO: 20 156 (12,5%)
z Technikum: 24 482 (24,9%)

osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu:

22 900 (8,8%)

w tym:
z LO: 10 227 (6,4%)
z Technikum: 12 673 (12,9%)

Wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w „Formule 2015” (wszystkie typy szkół)

Przedmiot

Poziom

Liczba

zdających *

Średnia (%)

Odsetek

sukcesów **

język polski

P

260324

52

92%

R

58095

57


język białoruski

P

156

71

99%

R

16

99


język litewski

P

20

81

100%

R

20

84


język ukraiński

P

67

78

100%

R

28

76


matematyka

P

260150

52

79%

R

71929

34


język angielski

P

244808

71

92%

R

157839

56


język francuski

P

520

84

98%

R

917

60


język

hiszpański

P

615

75

95%

R

985

55


język niemiecki

P

10380

55

86%

R

6153

56


język rosyjski

P

3517

60

84%

R

2217

67


język włoski

P

174

79

94%

R

389

71


biologia

R

44924

43


chemia

R

25012

38


filozofia

R

1464

37


fizyka

R

21079

34


geografia

R

68697

21


historia

R

19049

33


historia muzyki

R

453

50


historia sztuki

R

3382

41


informatyka

R

8767

29


język

kaszubski

R

32

63


język łaciński i kultura antyczna

R

210

48


wiedza o społeczeństwie

R

17073

29
* Dane dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów.
** Dane dotyczą wyłącznie tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

wstępne wyniki, informacja z CKE (pdf) »
Polityka Prywatności