aplikacja Matura google play app store

Wyniki z matury 2022

liczba zdających
ogółem:
268 257
% zdanych: 78,2
% niezdanych
z 1 przedm.:
15,5
% niezdanych
z więcej niz 1 przedm.:
6,3
polski, pp
zdający:
270044
polski, pp
średnia (%):
54
polski, pp
% niezdanych:
5
polski, pr
zdający:
59625
polski, pr
średnia (%):
55
mat., pp
zdający:
269 898
mat., pp
średnia (%):
58
mat., pp
% niezdanych:
18
mat., pr
zdający:
74 704
mat., pr
średnia (%):
33
angielski, pp
zdający:
257 952
angielski, pp
średnia (%):
76
angielski, pp
% niezdanych:
6
angielski, pr
zdający:
181 661
angielski, pr
średnia (%):
63
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności