aplikacja Matura google play app store

Wyniki z matury 2021

liczba zdających
ogółem:
273419
% zdanych: 74,5
polski, pp
zdający:
274261
polski, pp
średnia (%):
55
polski, pp
% niezdanych:
7
polski, pr
zdający:
56793
polski, pr
średnia (%):
49
mat., pp
zdający:
274141
mat., pp
średnia (%):
56
mat., pp
% niezdanych:
21
mat., pr
zdający:
74095
mat., pr
średnia (%):
31
angielski, pp
zdający:
259461
angielski, pp
średnia (%):
76
angielski, pp
% niezdanych:
6
angielski, pr
zdający:
157421
angielski, pr
średnia (%):
65
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności