aplikacja Matura google play app store

Wyniki z matury 2020

liczba zdających
ogółem:
259272
% zdanych: 74
polski, pp
zdający:
260324
polski, pp
średnia (%):
52
polski, pp
% niezdanych:
8
polski, pr
zdający:
58 095
polski, pr
średnia (%):
57
mat., pp
zdający:
260 150
mat., pp
średnia (%):
52
mat., pp
% niezdanych:
21
mat., pr
zdający:
71 929
mat., pr
średnia (%):
34
angielski, pp
zdający:
244 808
angielski, pp
średnia (%):
71
angielski, pp
% niezdanych:
8
angielski, pr
zdający:
157 839
angielski, pr
średnia (%):
56
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności