aplikacja Matura google play app store

Wyniki z matury 2019

liczba zdających
ogółem:
247230
% zdanych: 80,5
polski, pp
zdający:
250 998
polski, pp
średnia (%):
52
polski, pp
% niezdanych:
5
polski, pr
zdający:
53 074
polski, pr
średnia (%):
55
mat., pp
zdający:
250 489
mat., pp
średnia (%):
58
mat., pp
% niezdanych:
14
mat., pr
zdający:
66 564
mat., pr
średnia (%):
39
angielski, pp
zdający:
234 347
angielski, pp
średnia (%):
72
angielski, pp
% niezdanych:
6
angielski, pr
zdający:
147 474
angielski, pr
średnia (%):
56
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności