aplikacja Matura google play app store

Wyniki z matury 2017

liczba zdających
ogółem:
258 030
% zdanych: 78,5
% niezdanych
z 1 przedm.:
14,8
% niezdanych
z więcej niz 1 przedm.:
6,7
polski, pp
zdający:
261 379
polski, pp
średnia (%):
56
polski, pp
% niezdanych:
2
polski, pr
zdający:
49 725
polski, pr
średnia (%):
50
mat., pp
zdający:
261 407
mat., pp
średnia (%):
54
mat., pp
% niezdanych:
14
mat., pr
zdający:
69 807
mat., pr
średnia (%):
37
angielski, pp
zdający:
237 222
angielski, pp
średnia (%):
71
angielski, pp
% niezdanych:
5
angielski, pr
zdający:
131 839
angielski, pr
średnia (%):
60
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności