aplikacja Matura google play app store

Wyniki z matury 2016

liczba zdających
ogółem:
258 372
% zdanych: 79,5
% niezdanych
z 1 przedm.:
15
% niezdanych
z więcej niz 1 przedm.:
5,5
polski, pp
zdający:
261 219
polski, pp
średnia (%):
59
polski, pp
% niezdanych:
2
polski, pr
zdający:
44 528
polski, pr
średnia (%):
61
mat., pp
zdający:
261 216
mat., pp
średnia (%):
56
mat., pp
% niezdanych:
17
mat., pr
zdający:
72 046
mat., pr
średnia (%):
31
angielski, pp
zdający:
234 554
angielski, pp
średnia (%):
71
angielski, pp
% niezdanych:
5
angielski, pr
zdający:
124 886
angielski, pr
średnia (%):
55
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności