aplikacja Matura google play app store

Wyniki z matury 2008

liczba zdających
ogółem:
415 000
% zdanych: 79
polski, pp
średnia (%):
52
polski, pp
% niezdanych:
6
polski, pr
średnia (%):
59
mat., pp
średnia (%):
53
mat., pp
% niezdanych:
14
mat., pr
średnia (%):
54
angielski, pp
średnia (%):
61
angielski, pp
% niezdanych:
10
angielski, pr
średnia (%):
70
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności