aplikacja Matura google play app store

Wyniki z matury 2009

liczba zdających
ogółem:
426 171
% zdanych: 78
polski, pp
zdający:
380 462
polski, pp
średnia (%):
52
polski, pp
% niezdanych:
6
polski, pr
zdający:
27 198
polski, pr
średnia (%):
65
mat., pp
zdający:
42 169
mat., pp
średnia (%):
49
mat., pp
% niezdanych:
19
mat., pr
zdający:
34 731
mat., pr
średnia (%):
58
angielski, pp
zdający:
282 985
angielski, pp
średnia (%):
59
angielski, pp
% niezdanych:
14
angielski, pr
zdający:
45 298
angielski, pr
średnia (%):
74
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności