Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wyniki maturalne - porównanie
(matura w maju)

Wyniki z matury 2010

liczba zdających ogółem: 366 623
% zdanych: 82
język polski, pp - zdający: 368 463
język polski, pp - średnia: 57
język polski, pp - % niezdanych: 5
język polski, pr - zdający: 34 243
język polski, pr - średnia: 60
mat., pp - zdający: 361 679
mat., pp - średnia: 59
mat., pp - % niezdanych: 13
mat., pr - zdający: 54 235
mat., pr - średnia: 49
język angielski, pp - zdający: 310 067
język angielski, pp - średnia: 62
język angielski, pp - % niezdanych: 14
język angielski, pr - zdający: 54 289
język angielski, pr - średnia: 68
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
nowe_media_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 07
miniatura
Polityka Prywatności