aplikacja Matura google play app store

Wyniki z matury 2011

liczba zdających
ogółem:
343 824
% zdanych: 75,5
% niezdanych
z 1 przedm.:
7
% niezdanych
z więcej niz 1 przedm.:
17,5
polski, pp
zdający:
359 569
polski, pp
średnia (%):
54
polski, pp
% niezdanych:
4
polski, pr
zdający:
36 155
polski, pr
średnia (%):
59
mat., pp
zdający:
371 828
mat., pp
średnia (%):
48
mat., pp
% niezdanych:
21
mat., pr
zdający:
58 312
mat., pr
średnia (%):
44
angielski, pp
zdający:
308 180
angielski, pp
średnia (%):
70
angielski, pp
% niezdanych:
5
angielski, pr
zdający:
58 761
angielski, pr
średnia (%):
70
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności