aplikacja Matura google play app store

Wyniki z matury 2012

liczba zdających
ogółem:
330 018
% zdanych: 80
% niezdanych
z 1 przedm.:
13
% niezdanych
z więcej niz 1 przedm.:
7
polski, pp
zdający:
345 159
polski, pp
średnia (%):
54
polski, pp
% niezdanych:
3
polski, pr
zdający:
35 183
polski, pr
średnia (%):
63
mat., pp
zdający:
374 916
mat., pp
średnia (%):
56
mat., pp
% niezdanych:
15
mat., pr
zdający:
57 641
mat., pr
średnia (%):
48
angielski, pp
zdający:
298 035
angielski, pp
średnia (%):
68
angielski, pp
% niezdanych:
9
angielski, pr
zdający:
74 781
angielski, pr
średnia (%):
64
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności