aplikacja Matura google play app store

Wyniki z matury 2013

liczba zdających
ogółem:
314 485
% zdanych: 81
% niezdanych
z 1 przedm.:
13
% niezdanych
z więcej niz 1 przedm.:
6
polski, pp
zdający:
329 043
polski, pp
średnia (%):
55
polski, pp
% niezdanych:
4
polski, pr
zdający:
34 770
polski, pr
średnia (%):
63
mat., pp
zdający:
358 153
mat., pp
średnia (%):
55
mat., pp
% niezdanych:
15
mat., pr
zdający:
58 383
mat., pr
średnia (%):
54
angielski, pp
zdający:
292 927
angielski, pp
średnia (%):
68
angielski, pp
% niezdanych:
5
angielski, pr
zdający:
80 619
angielski, pr
średnia (%):
67
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności