aplikacja Matura google play app store

Wyniki z matury 2014

liczba zdających
ogółem:
293 974
% zdanych: 71
% niezdanych
z 1 przedm.:
19
% niezdanych
z więcej niz 1 przedm.:
10
polski, pp
zdający:
301 781
polski, pp
średnia (%):
51
polski, pp
% niezdanych:
6
polski, pr
zdający:
29 814
polski, pr
średnia (%):
65
mat., pp
zdający:
301 560
mat., pp
średnia (%):
48
mat., pp
% niezdanych:
25
mat., pr
zdający:
53 202
mat., pr
średnia (%):
42
angielski, pp
zdający:
265 669
angielski, pp
średnia (%):
69
angielski, pp
% niezdanych:
8
angielski, pr
zdający:
79 736
angielski, pr
średnia (%):
66
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności