Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Wyniki maturalne - porównanie
(matura w maju)

Wyniki z matury 2014

liczba zdających ogółem: 293 974
% zdanych: 71
% niezdanych z 1 przedm.: 19
% niezdanych z więcej niz 1 przedm.: 10
język polski, pp - zdający: 301 781
język polski, pp - średnia: 51
język polski, pp - % niezdanych: 6
język polski, pr - zdający: 29 814
język polski, pr - średnia: 65
mat., pp - zdający: 301 560
mat., pp - średnia: 48
mat., pp - % niezdanych: 25
mat., pr - zdający: 53 202
mat., pr - średnia: 42
język angielski, pp - zdający: 265 669
język angielski, pp - średnia: 69
język angielski, pp - % niezdanych: 8
język angielski, pr - zdający: 79 736
język angielski, pr - średnia: 66
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
nowe_media_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 07
miniatura
Polityka Prywatności