aplikacja Matura google play app store

Wyniki z matury 2018

liczba zdających
ogółem:
247840
% zdanych: 79,7
polski, pp
zdający:
251 513
polski, pp
średnia (%):
55
polski, pp
% niezdanych:
3
polski, pr
zdający:
50 916
polski, pr
średnia (%):
51
mat., pp
zdający:
251 226
mat., pp
średnia (%):
56
mat., pp
% niezdanych:
17
mat., pr
zdający:
67 400
mat., pr
średnia (%):
29
angielski, pp
zdający:
231 843
angielski, pp
średnia (%):
73
angielski, pp
% niezdanych:
4
angielski, pr
zdający:
139 170
angielski, pr
średnia (%):
57
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności